Conferinţă la Nivel Înalt privind Intrastructura Energetică, Vilnius

În perioada 4-5 noiembrie 2013 am participat la lucrările Conferinţei la Nivel Înalt privind Infrastructura Energetică – Finalizarea pieţei interne de energie: realizarea unei reţele europene integrate de energie, desfăşurată la Vilnius, Lituania. Continuă să citești