Bilanț de activitate după 6 luni de mandat la conducerea Consiliului Județean Iași

 • screen-shot-2016-12-29-at-22-03-52Privind retrospectiv, după aceste prime 6 luni de mandat la conducerea instituției pot spune că sunt motive de mulțumire pentru administrația județeană. Au fost și lucruri negative pe care le vom remedia în cel mai scurt timp, iar unele deja le-am rezolvat. Sigur că și pentru mine a fost nevoie de o scurtă perioadă de adaptare pentru că am luat contact cu o problematică nouă. Am intrat pe un drum normal și sper că împreună cu plenul Consiliului să realizăm cât mai multe dintre proiectele pe care ni le-am asumat în luna iunie a acestui an.

 

 1. Accesarea de fonduri europene pe exercițiul financiar 2014-2020
 2. Masterplanul drumurilor județene
 3. Parcul agroindustrial TransAgropolis
 4. Parcul industrial de la Lețcani
 5. Aeroportul Internațional Iași
 6. Modernizarea spitalelor aflate în subordinea CJ Iași
 7. Relația cu primarii

Accesarea de fonduri europene pe exercițiul financiar 2014-2020

Aşa cum am anunţat încă de la începutul acestui mandat ne vom preocupa pentru a obţine cât mai multe venituri din fonduri europene în exerciţiul financiar 2014-2020.

Am depus până acum 14 proiecte în valoare de 92 milioane de euro, pe 4 linii de finanţare. Acestea sunt pentru modernizarea infrastructurii rutiere, educaţie şi cultură, dezvoltarea antreprenoriatului şi consolidarea relaţiilor de colaborare cu Diaspora.

Axa rutieră 1 strategică, drumul interjudeţean Iaşi-Suceava (74.5 milioane de euro)

Implementarea acestui proiect va duce la modernizarea a aproximativ 94.5 km de drum judeţean din Iaşi cu bani europeni şi aproape 1/3 din totalul km de drum pe care ne propunem să îi modernizăm în cadrul Masterplanului.

Documentația pentru acestă investiție a fost depusă la ADRNE în colaborare cu reprezentanții Consiliului Județean Suceava, pe data de 16 noiembrie. Astăzi, suntem în faza de evaluare a proiectului.

Reabilitarea şi modernizarea a 3 muzee din cadrul Muzeului Literaturii Române (3.5 milioane de euro)

Este vorba despre muzeele „Sfântul Ierarh Dosoftei Mitropolitul”, „Nicolae Gane” şi „Vasile Pogor”. Proiectele au fost depuse în vederea finanţării în cadrul POR 2014-2020, Axa Prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural. Valoarea totală a investiţiei pentru cele 3 muzee se ridică la aproximativ 3.5 milioane de euro.

Individual:

 • 1.45 milioane de euro pentru muzeul „Vasile Pogor”;
 • 8 milioane de euro pentru muzeul „Sfântul Ierarh Dosoftei Mitropolitul”
 • 3 milioane de euro pentru muzeul “Nicolae Gane”.

Prin aceste investiţii se urmăreşte:

 • restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea celor 3 muzee;
 • achiziţie dotări interioare (instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie);
 • achiziţie dotări pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil;
 • activităţi de marketing şi promovare turistică a obiectivului restaurat, inclusiv digitizarea acestuia, în cadrul proiectului.

Documentaţia a fost depusă la ADRNE pe data de 25 noiembrie.

 Proiecte Asociaţia Euroregiunea Siret-Prut-Nistru

a. PROMOTE Diaspora – Planificare Responsabilă și Optimă a Managementului Organizațional prin Tehnici de E-learning în Diaspora

Valoarea investiţiei: 1.56 milioane de euro

Obiectiv general: stimularea antreprenoriatului prin susținerea înființării a 24 de întreprinderi cu profil non-agricol în zona de urbană din Regiunile Nord-Est și Sud-Est de către persoane aflate în Diaspora.

b. CONNECT Diaspora – Crearea de Oportunități prin Noțiuni de E-learning și de Competențe Transversale pentru Diaspora

Valoarea investiţiei: 1.56 milioane de euro

Obiectiv general: încurajarea antreprenoriatului și a ocupării pe cont propriu prin susținerea înființării a 24 de întreprinderi cu profil non-agricol în zona urbană din Regiunile Nord-Est și Sud-Muntenia de către persoane aflate în Diaspora.

c. Caravana libertății de exprimare în Diaspora

Buget: 9.000 euro

Obiectivul general al proiectului este acela de a respecta, proteja și garanta drepturile și interesele comunității românești din afara granițelor țării, în special al jurnaliștilor de limbă română.

d. Crearea unui cadru pentru sprijin reciproc în dezvoltarea multilaterală pe cele două maluri ale Prutului

Buget : 16.000 euro

Obiectiv general: crearea unui parteneriat activ România-Republica Moldova în domeniile: cultură, sănătate și protecție socială, educație și economie.

Proiecte Euronest

a. În cadrul apelului România Start-Up Plus au fost depuse două cereri de finanţare pentru înfiinţarea a 84 de noi afaceri şi crearea a minim 168 de locuri de muncă în județele Iași, Bacău, Botoșani, Neamț, Suceava și Vaslui din Regiunea Nord-Est.

 • START UP YOURSELF, în care Euronest este lider (solicitant), cu o valoare totală de 2.62 milioane de euro (pentru înființarea a 48 de start-up-uri și crearea a minim 96 de locuri de muncă);
 • Sprijinirea Tinerilor Antreprenori din Regiunea Nord-Est prin Transfer de Inovații și Tehnologii Utile pe Piață – START IT UP Nord-Est, în care Euronest este partener, cu o valoare totală de aproximativ 2 milioane de euro (pentru crearea a 36 de noi afaceri cu minim 72 de angajați).

Peste 700 de persoane cu vârsta peste 18 ani din Regiunea Nord-Est vor fi formate pentru dezvoltarea competențelor antreprenoriale în vederea sprijinirii elaborării de planuri de afaceri.

Planurile de afaceri elaborate vor participa la o competiție pentru acordarea de subvenții nerambursabile între 33.000 – 40.000 euro.

Afacerile nou înființate trebuie să funcționeze minimum un an, perioadă în care beneficiază de consiliere și mentorat de specialitate, în mod gratuit, din partea unor specialiști în domeniu, și să angajeze minimum 2 persoane.

Perioada de sustenabilitate – care se va derula tot în cadrul proiectelor și cu supervizare și sprijin din partea administratorului schemei de grant – este de 6 luni.

Documentatia a fost depusa pe data de 16 noiembrie.

b. ReStart@Home – dezvoltarea antreprenoriatului în domenii creative prin stimularea resurselor umane active din diaspora, cu o valoare de 1.8 milioane de euro, destinat înființării de noi afaceri în domeniul industriilor creative de către persoanele fizice cu domiciliul într-unul dintre județele Regiunii Nord-Est și care fac dovada domiciului/rezidenței în străinătate înainte de înscrierea în grupul-țintă al proiectului; se va finanța înființarea a 25 de start-up-uri cu ajutoare cuprinse între 33.000 – 40.000 euro și se vor crea minimum 50 de locuri de muncă în zonele urbane din Regiune;

ReConnect Diaspora – reconectarea resurselor umane active din diaspora la comunitățile de origine prin susținerea antreprenoriatului, cu o valoare de 1.8 milioane de euro, pentru înființarea a 30 de start-up-uri și crearea a minimum 60 de noi locuri de muncă în domenii non-agricole în zonele urbane din Regiune;

De asemenea, peste 450 de persoane cu vârsta peste 18 ani din diaspora vor fi formate pentru dezvoltarea competențelor antreprenoriale în vederea sprijinirii elaborării de planuri de afaceri. Afacerile nou înființate trebuie să funcționeze minimum un an, perioadă în care beneficiază de consiliere și mentorat de specialitate, în mod gratuit, din partea unor specialiști în domeniu. Perioada de sustenabilitate – care se va derula tot în cadrul proiectelor și cu supervizare și sprijin din partea administratorului schemei de grant – este de 6 luni.

c. Alte două proiecte au fost depuse pe apelul Școala pentru Toți, cu o valoare totală de aproximativ 2.7 milioane de euro. Vor fi implicate școli din județele Iași, Bacău, Botoșani, Suceava și Vaslui.

Proiectele propun o abordare integrată, cu intervenții pentru îmbunătățirea procesului de educație (dotare cu microbuze școlare, reabilitare și dotare săli de clasă), intervenții pentru pre-școlari și elevi (subvenții, instrumente de sprijin pentru îmbrăcăminte, încălțăminte, rechizite școlare, alimente) și intervenții pentru profesori (subvenții pentru participarea la cursuri, îmbunătățirea competențelor, sprijin pentru mobilitate).

Toate aceste proiecte vor contribui la dezvoltarea regională prin reducerea disparităților dintre comunitățile din Regiunea Nord-Est și la creșterea competitivității economice prin susținerea mediului de afaceri și crearea de noi locuri de muncă în domenii care aduc beneficii economiei locale.

Masterplanul drumurilor județene

În ceea ce priveşte Masterplanul drumurilor judeţene avem finalizate cele 26 de studii de fezablitate.

Am propus în ultima ședință a plenului CJ revizuirea studiilor de fezabilitate aferente obiectivelor de investiții incluse în Masterplanul drumurilor județene și comunale.

– este vorba despre o diminuare a cheltuielilor privind proiectarea (de la 3% la 1.3%), a cheltuielilor de la Capitolul diverse și neprevăzute (de la 5.3% la 1.5%) și a celor privind Organizarea de șantier prevăzute în studiile de fezabilitate pentru cei aproximativ 250 km de drumuri județene (de la 2.2% la 0.5%).

– proiectul mai prevede și înlocuirea rigolelor carosabile prevăzute inițial cu alte elemente mai economice care să asigure aceeași funcționalitate (rigole de acostament, rigole deschise și podețe de acces la gospodării).

– aceste diminuări vor asigura o reducere a bugetului total de cheltuieli cu aproximativ 16 milioane de euro (din totalul de 110 milioane de euro).

La începutul anului viitor trebuie să fie lansate licitaţiile pentru realizarea proiectelor tehnice şi vrem să începem etapizat şi execuţia lucrărilor.

Suntem în discuții cu BERD și BEI pentru finalizarea unui credit de angajament de 40 milioane de euro, care ne vor asigura bugetul pentru realizarea întregului Masterplan.

Sperăm să obținem totuși și de la viitorul Guvern alocări financiare pentru modernizarea măcar a unei axe sau a 2-3 subaxe. Este cel mai important proiect al județului și îmi doresc foarte mult să-l ducem la bun sfârșit.

Drumuri județene propuse spre modernizare:

Am început proiecte de modernizare pentru 4 tronsoane de drumuri județene. Sunt în total 13.4 km de drum județean care vor fi modernizați (14.5 milioane lei). Mai avem și cei 18.5 km de covor asfaltic de pe DJ 248A (Iași-Voinești-Țibănești), lucrare pe care o vom finaliza la începutul anului viitor (mai sunt de realizat 2 km).

 • Păun-Tomești (2 km) – DJ 248B a început execuția lucrării și suntem în faza de terasament și balast, urmând ca la începutul anului viitor să fie finalizată lucrarea; valoarea contractului este de aproximativ 2.5 milioane lei.
 • Limită județul Neamț-Stornești (4 km) – DJ 207A; valoarea contractului este de aproximativ 6 milioane lei. Licitația pentru proiectare și execuție a fost finalizată, urmând ca la începutul anului viitor să avem proiectul tehnic și să începem lucrarea.
 • Budești-Hadâmbu (2 km) – DJ 248B, valoarea aproximativă a contractului este de 2 milioane lei. Licitația pentru proiectare și execuție a fost adjudecată, dar contestată și acum asteptăm decizia finala a instanței (Curtea de Apel). În prima fază contestația a fost respinsă la CNSC.
 • DN 24A-Bârnova (5.4 km) – DJ 247A, valoarea aproximativă a contractului este de 4 milioane de lei. Licitația pentru proiectare și execuție a fost adjudecată, dar contestată și acum așteptăm decizia finală a instanței. În prima fază contestația a fost respinsă la CNSC.

Lucrări de reparații curente la drumurile județene

Toate contractele subsecvente aferente acordurilor cadru pentru lucrările de reparații și întreținere curente pentru anul 2016 au fost finalizate. În a doua jumătate a acestui an s-au efectuat reparații cu mixtură asfaltică pe aproximativ 60 km de drum județean, lucrările având o valoare de aproximativ 2 milioane lei. Pe unele dintre aceste tronsoane intenționăm să intervenim anul următor cu lucrări de tip tratament bituminos sau strat asfaltic foarte subțire. Tot din a doua jumătate a anului s-a intervenit cu piatră spartă de carieră pe aproximativ 50 km de drum județean, lucrările având o valoare de aproximativ 4.5 milioane lei.

Punem lucrurile în ordine și la Direcția de Drumuri. Este una dintre direcțiile importante din subordinea Consiliului Județean. Nu mi-a plăcut ce am găsit la început aici, dar corectăm lucrurile din mers și vom fi pregătiți anul viitor pentru execuția Masterplanului.

În primele două luni ale anului viitor vom demara licitația pentru întreținerea curentă și periodică de vară a drumurilor județene pentru 2017 și 2018.

Noutatea acestui contract va fi că vom scoate la licitație întreg pachetul de lucrări pentru un anumit tronson de drum. Astfel, firma câștigătoare va efectua în totalitate lucrările de întreținere necesare drumului respectiv și anume: tăieri de acostamente, șanturi și podețe, reprofilare, plombe asfaltice.

Parcul agroindustrial TransAgropolis

Am reușit să aducem lucrurile la normalitate în cazul parcului agroindustrial. De acum nu mai avem presiunea timpului. La ultima licitație organizată pe 21 decembrie pentru închirierea spațiilor de depozitare și de birouri de la TransAgropolis s-au înscris 3 societăți care au licitat pentru celule frigorifice.

O firmă care furnizează lapte și corn pentru elevi, o firmă de panificație și una care comercializează fructe și legume. Încă nu avem finalizată procedura și nu sunt semnate contractele. Până atunci nu putem face public numele societăților.

Au fost închiriate 2 spații de depozitare cu temeperatură controlată de 86.45 mp și un spațiu de depozitare cu temperatură controlată de 92.20 mp, totalizând 265.1 mp, adică 16,27 % din totalul spațiului existent pentru închiriere la TransAgropolis (1629,3 mp).
Prețul cu care au fost câștigate licitațiile este de 2.89 euro/mp. Tariful de pornire a fost de 2.5euro/mp.

Important pentru noi este că parcul va începe să funcţioneze. Suntem siguri că în continuare lucrurile vor merge bine. Sper ca, încet, încet, acest parc să se populeze în întregime. Este o investiție utilă pentru județ și sunt convins că și alți investitori vor vedea utilitatea acestui parc. Există acum șansa ca producatorii autohtoni să-și comercializeze produsele agricole în extrasezon, la prețuri mai bune, dar şi de a intra pe piața hypermarketurilor. O să încercăm anul viitor să mediatizăm cât mai mult acest proiect și în Republica Moldova și Ucraina. Acolo este o problemă cu legislația. Firmele din Republica Moldova și Ucraina trebuie să aibă punct de lucru deschis în România.

În cadrul Transagropolis au fost amenajate 10 celule frigorifice cu suprafeţe cuprinse între 65,75 şi 92,2 mp, 27 de birouri cu suprafeţe cuprinse între 8,7 şi 30,3 mp şi un showroom de 416 mp. Iniţial, acestea au fost scoase la licitaţie cu 4,5-5 euro/mp/lună. Plenul CJ a aprobat reducerea tarifelor la 2,5 euro/mp/lună, pentru a putea atrage mai multi chiriaşi.

Valoarea totală a investiției a fost de 18 milioane de lei, din care 12 milioane lei finanțare europeană nerambursabilă.

Parcul industrial de la Lețcani

Suntem aproape de a obține primul titlu de parc industrial. Am obținut toate avizele, suntem în etapa de realizare a studiului de fezabilitate. Urmează să identificăm în viitor sursele de finanțare pentru demararea efectivă a lucrărilor.

Subliniez faptul că orice parc industrial are ca impact crearea de noi locuri de muncă, atractivitate pentru stabilizarea forței de muncă, în special în rândul tinerilor. Activitatea economică zonală va beneficia de un impuls, investiția deschizând posibilități mai departe și pentru alte domenii economice conexe activității desfășurate în incinta structurii de afaceri.

Proiectul parcului de la Leţcani a fost demarat la sfârşitul anului 2013, acesta urmând să fie amenajat pe o suprafaţă de 30 ha pusă la dispoziţie de primăria comunei. Societatea de administrare a fost înfiinţată în martie 2014. Timp de aproape doi ani, proiectul a fost blocat din cauza faptului că terenul disponibil se suprapunea cu proiectul unei bretele de legătură la viitoarea autostradă şi al unui centru de întreţinere a acesteia. După obţinerea avizelor necesare, 12 ha de teren au fost scoase din proiectul parcului, acesta reducându-se pe hârtie la 18,6 ha.

Pentru mine ar fi o mare bucurie să realizăm aceste lucruri, cât mai repede. Sunt conştient de faptul că Iaşul devine mai atractiv cu orice investiţie, de acest tip, care aduce bani pentru judeţ.

Ideal ar fi ca până în 2020 să reușim să mai realizăm 2-3 astfel de parcuri industriale și în alte puncte importante ale județului (Pașcani, Răducăneni, Hârlău).

Aeroportul Internațional Iași

Vrem să continuăm procesul de modernizare şi dezvoltare al Aeroportului. Studiem posibilitatea de a unifica terminalele si de a construi un nou terminal (Terminalul 4). Pregătim un proiect pentru zona Cargo (50 milioane de euro); avem infrastructura necesară pentru aeronave de tip cargo şi spaţiu necesar;

Consilierii județeni au aprobat în unanimitate pro­iectul privind demararea procedurii de concesionare a 16.000 mp din incinta Aeroportului Internațional Iași pentru a se putea construi o unitate de mentenanţă pentru avioane de tip Bo­eing 737 şi Airbus 320; proiectul ar avea o valoare de aproximativ 10 miloane de euro;

Dorim să atragem noi operatori; să avem legături aeriene cu Ucraina şi Republica Moldova.

Modernizarea spitalelor aflate în subordinea CJ Iași

Vom continua și anul viitor politica începută pentru accesarea de fonduri europene. Așteptăm și deschiderea celorlalte ghiduri de finanțare pentru a putea depune și alte proiecte.

Pregătim deja două proiecte importante pentru modernizarea și dezvoltarea infrastructurii medicale: un proiect de modernizare a Spitalului de Urgență pentru Copii „Sf. Maria”, valoarea investiției fiind de 20 milioane de euro. Un alt doilea proiect vizează modernizarea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iași.

Avem nevoie nu doar de o infrastrucură modernă, ci și de dotări de ultimă generație pentru a avea un sistem de sănătate profesionist; toate spitalele din județ ar trebui să fie dotate cu echipamente de imagistică modernă (cel puțin un computer tomograf și un RMN) și echipamente pentru analiză de laborator; toate aceste achiziții pun accentul pe calitate pentru satisfacerea nevoilor pacientilor.

Un alt pas este construirea Spitalului Regional de Urgență care va fi practic un centru de urgență pentru toate specialitățile medicale; investiția de aproximativ 150-200 milioane de euro se va face cu fonduri europene și guvernamentale.

Relația cu primarii

Vreau să sprijin cât se poate de mult la nivelul ministerelor din viitorul Guvern proiectele comunităților din județ. Ne vom bate în continuare ca județul Iași să primească alocări guvernamentale conform nivelului primului județ din țară ca număr de locuitori (aproximativ 1 milion de locuitori).

Au fost alocate județului Iași fonduri de 65.220.000 lei. Din această sumă, 35.660.000 lei reprezintă cheltuielile defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2016. Suma alocată suplimentar pentru plata drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și a indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav a fost de de 12.436.000 lei. De asemenea, au fost alocate și fondurile necesare până la sfârșitul anului pentru plata drepturilor salariale ale angajaților unităților de învățământ preuniversitar de stat, în sumă de 6.059.000 lei.

Vom continua procesul de extindere al rețelei de apă și canalizare în județ prin intermediul operatorului ApaVital. Vrem ca până în 2020 să existe apă în toate localitățile cu o populație de peste 2000 locuitori.

Poiectele comunității ieșene vor continua să fie o prioritate pentru mine pe toată perioada acestui mandat, motiv pentru care mă angajez să lucrez mai departe pentru dezvoltarea Iașului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *